دانشگاه صنعتی سهند - اخبار

  برگزاری دومین کارگاه از سلسه کارگاه های مرکز کارآفرینی دانشگاه صنعتی سهند

 تاريخ: 07/02/94

 دومین  جلسه از سلسه کارگاه های آموزشی اداره کارآفرینی و دانش آموختگان دانشگاه صنعتی سهند روز دوشنبه 7/2/94 راس ساعت 10:30 درمحل آمفی تئاتر شهید شهریاری این دانشگاه برگزار شد سخنران جلسه  آقای مهندس بهرام ستاری ( کارآفرین برتر استان در سال 91 و مدرس و مربی کارآفرینی ) بودند که  در این جلسه که بالغ بر 60 نفر از دانشجویان و اساتید دانشگاه شرکت داشتند، حاضرین با مفاهیم و نمونه های کارآفرینی و اصول عاطفی و انگیزشی کارآفرینی به طور جامع آشنا شدند. جلسه حدود ساعت 15 پس از 4 ساعت سخنرانی پرشور و مفید  خاتمه یافت.
 درج در سايت توسط : IT