دانشگاه صنعتی سهند - اخبار

  برگزاری اولین کارگاه از سلسه کارگاه های بهار 95 مرکز کارآفرینی دانشگاه صنعتی سهند

 تاريخ: 09/02/95

 اولین جلسه از سلسه کارگاه های آموزشی بهار 95 اداره کارآفرینی و دانش آموختگان دانشگاه صنعتی سهند روز دوشنبه 95/2/6 راس ساعت 10:30  در محل آمفی تئاتر شهید شهریاری این دانشگاه برگزار شد سخنران جلسه  آقای دکتر کوششی ( نائب رییس کانون صنفی آموزشگاه های آزاد استان آذربایجان شرقی) بودند و در این جلسه که بالغ بر 30 نفر از دانشجویان دانشگاه شرکت داشتند، حاضرین با روش های متنوع و مختلف بازاریابی آشنا شده و با طرح سوالات بسیاری از سخنران جلسه و پاسخ آن مراسم پس از 2 ساعت راس ساعت 12:30 خاتمه یافت. درج در سايت توسط : IT