دانشگاه صنعتی سهند - اخبار

 برگزاری چهارمین کارگاه از سلسه کارگاه های بهار 95 مرکز کارآفرینی دانشگاه صنعتی سهند

 تاريخ: 29/02/95

 چهارمین جلسه از سلسه کارگاه های آموزشی بهار 95 اداره کارآفرینی و دانش آموختگان دانشگاه صنعتی سهند روز دوشنبه 95/2/27 راس ساعت 10:45 در محل آمفی تئاتر شهید شهریاری این دانشگاه برگزار شد سخنران جلسه  آقای مهندس فرزام راد ( مدیرعامل شرکت دهکده سبز) بودند و در این جلسه که بالغ بر 40 نفر از دانشجویان دانشگاه شرکت داشتند، حاضرین ارتباط هرچه بهتر صنعت و دانشگاه و اصول کلی کارآفرینی در حوزه ی های مختلف آشنا شده و جلسه با طرح سوالات بسیاری از سخنران جلسه و پاسخ آن مراسم پس از 1:15 ساعت راس ساعت 12 خاتمه یافت. درج در سايت توسط : IT