دانشگاه صنعتی سهند - اخبار

 برگزاری دوره مهارتی مونتاژ و دمونتاژ موتورهای دیزلی ( پاییز 96)

 تاريخ: 01/10/96

 

مرکز کارآفرینی دانشگاه صنعتی سهند جهت ارتقای مهارت های شغلی دانشجویان دانشگاه صنعتی سهند، دوره ی مهارتی مونتاژ و دمونتاژ موتورهای دیزلی را در قالب کارآموزی به شیوه نوین در محل شرکت ایدم برای دانشجویان رشته مهندسی مواد (ترم 3) به مدت 40 ساعت برای 32 نفر دانشجو از تاریخ 11 آبان 96 الی 9 آذر 96 برگزار نمود.
 
 


 درج در سايت توسط : IT