دانشگاه صنعتی سهند - اخبار

 برگزاری دوره مهارتی طراحی و ساخت مدل های ریخته گری (پاییز 96)

 تاريخ: 07/10/96

 

مرکز کارآفرینی دانشگاه صنعتی سهند جهت ارتقای مهارت های شغلی دانشجویان دانشگاه صنعتی سهند، دوره ی مهارتی طراحی و ساخت مدل های ریخته گری را در قالب کارآموزی به شیوه نوین در محل شرکت ماشین سازی تبریز برای دانشجویان رشته مهندسی مواد (ترم 5)  برای 25 نفر از دانشجویان این دانشکده از تاریخ 11 آبان 96 الی 9 آذر 96 برگزار نمود.

 


 درج در سايت توسط : IT