دانشگاه صنعتی سهند - اخبار

 اطلاعیه شماره (5) اداره امور خوابگاهها در خصوص اسکان دانشجویان جدیدالورود مقطع کارشناسی ارشد ( لیست نهایی )

 تاريخ: 22/06/96

 

به پیوست اسامی دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد ورودی 96 متقاضی خوابگاه که تا روز چهارشنبه 22 شهریور ماه ثبت نام نموده و با درخواست ایشان موافقت اولیه به عمل آمده است، جهت پیگیری درخواست و مراجعه به اداره امور دانشجویان اعلام می گردد. لطفاً موارد ذیل را به دقت مطالعه فرمایید.
 
1- پرداخت اجاره بهای یک نیمسال خوابگاه به حساب امور دانشجویان به شماره 592012790 نزد بانک تجارت به شرح زیر:

 
* با توجه به اینکه ترکیب اتاق ها 5 نفری خواهد بود  لذا   نوع اتاق انتخابی  بایستی برای هر پنج نفر  یکسان باشد. ضمن اینکه  مبلغ 60 هزارتومان مابه التفات در طول تحصیل فقط یک بار  اعمال شده  و در هر حال از  نیمسال بعدی  هزینه کمتر(یعنی 177 هزارتومان)  محاسبه می گردد.
 
2- چاپ و تکمیل فرم بهره مندی از خوابگاه از اینجا (پیوست).
3- مراجعه به اداره امور دانشجویان از روز شنبه 25 شهریور ماه با در دست داشتن فرم تکمیل شده و فیش واریزی.
4- دریافت فرم اسکان و  تکمیل ترکیب  5 نفری و  مراجعه به خوابگاه مشخص شده در فرم
بدیهی است عدم مراجعه جهت تحویل خوابگاه نهایتاً تا 29 شهریور ماه به منزله انصراف از خوابگاه بوده و به دلیل محدودیت فضا و کثرت متقاضی خوابگاه، افراد دیگری از لیست متقاضیان  جایگزین خواهند شد. 
 

 
اداره امور دانشجویان دانشگاه
https://t.me/sutso
http://so.sut.ac.ir

 


 درج در سايت توسط : امور دانشجویان