دانشگاه صنعتی سهند - اخبار

 اطلاعیه شماره 7 اداره امور دانشجویان در خصوص اسکان دانشجویان جدیدالورود مقطع کارشناسی

 تاريخ: 01/07/96

 

بسمه تعالی
اطلاعیه شماره (7) اداره امور خوابگاهها در خصوص اسکان دانشجویان جدیدالورود مقطع کارشناسی
 

 
به پیوست اولین بخش از  اسامی دانشجویان مقطع کارشناسی ورودی 96 متقاضی خوابگاه که روز شنبه 1 مهر ماه ثبت نام نموده و با درخواست ایشان موافقت اولیه به عمل آمده است، جهت پیگیری درخواست و مراجعه به اداره امور دانشجویان اعلام می گردد. لطفاً موارد ذیل را به دقت مطالعه فرمایید.
 
1- پرداخت اجاره بهای یک نیمسال خوابگاه به حساب امور دانشجویان به شماره 592012790 نزد بانک تجارت به شرح زیر:
*با توجه به اینکه ترکیب اتاق ها 6 نفری خواهد بود  لذا  نوع اتاق انتخابی  بایستی برای هر شش نفر یکسان باشد. ضمن اینکه  مبلغ 60 هزارتومان  مابه التفات  در طول تحصیل فقط یک بار  اعمال شده  و در هر حال از  نیمسال بعدی  هزینه کمتر(یعنی 177 هزارتومان)  محاسبه می گردد.
2- چاپ و تکمیل فرم بهره مندی از خوابگاه از اینجا (پیوست).
3- مراجعه به اداره امور دانشجویان از روز یکشنبه 2 مهر ماه با در دست داشتن فرم تکمیل شده و فیش واریزی.
4- دریافت  فرم اسکان و مراجعه به خوابگاه مشخص شده در فرم.
بدیهی است عدم مراجعه جهت تحویل خوابگاه نهایتاً تا 5 مهر ماه به منزله انصراف از خوابگاه بوده و به دلیل محدودیت فضا و کثرت متقاضی خوابگاه، افراد دیگری از لیست متقاضیان  جایگزین خواهند شد. 
 

 
اداره امور دانشجویان دانشگاه
https://t.me/sutso
http://so.sut.ac.ir

 


 درج در سايت توسط : امور دانشجویان