دانشگاه صنعتی سهند - اخبار

 گزارش تصویری از قهرمانی تیم تنیس روی میز دانشکده مهندسی شیمی

 تاريخ: 06/10/96

  دانشکده مهندسی شیمی، قهرمان مسابقات بدمینتون بین دانشکده ای - سال 1396


 


 درج در سايت توسط : اداره تربیت بدنی