دانشگاه صنعتی سهند - اخبار

 رفع مشکل سامانه انتخاب واحد

 تاريخ: 07/11/96

 ضمن پوزش از دانشجویان گرامی بابت تاخیر پیش آمده در انتخاب واحد ، به اطلاع می رساند دانشجویان می توانند از طریق سامانه آموزشی اقدام به انتخاب واحد خود نمایند.
                                                                                                                                                                                                                 اداره کل آموزش


 درج در سايت توسط : اداره آموزش