دانشگاه صنعتی سهند - اخبار

 وام ضروری ویژه دکتری - نیمسال دوم سال تحصیلی 97-96

 تاريخ: 08/11/96

 به اطلاع دانشجویان محترم مقطع دکتری می رساند صندوق رفاه دانشجویان در نظر دارد جهت حمایت بیشتر از دانشجویان مشغول به تحصیل در دوره دکتری پرداخت وام ضروری ویژه دکتری را با شرایط ذیل انجام دهد.
 
1- درخواست از طریق پرتال دانشجویی صندوق رفاه به آدرس  bp.swf.ir  نهایتاً تا 15 بهمن ماه سال جاری.

2- پرینت فرم تقاضای وام (اینجا) و تکمیل و تحویل به همراه مدارک مربوطه به اداره رفاه دانشجویی نهایتاً تا 15 بهمن ماه سال جاری.

 
نکات مهم:


 درج در سايت توسط : امور دانشجویان