دانشگاه صنعتی سهند - اخبار

 انتخاب مقاله آقای مهندس نوید عالی نژادیان دانش آموخته کارشناسی ارشد مهندسی مواد به عنوان پوستر برتر

 تاريخ: 13/12/96

 به گزارش روابط عمومی دانشگاه مقاله مستخرج از پایان نامه آقای مهندس نوید عالی نژادیان دانش آموخته کارشناسی ارشد دانشکده مهندسی مواد که تحت راهنمایی آقای دکتر فرزاد نصیرپوری انجام شده بود در هفتمین کنفرانس بین المللی نانوساختارها به عنوان پوستر برتر انتخاب شد.
روابط عمومی دانشگاه ضمن تبریک به نامبرده به خاطر این موفقیت برای ایشان و تمامی اساتید و دانشجویان آن دانشکده آرزوی توفیق و نصرت روزافزون از خداوند منان را خواستار است.
 درج در سايت توسط : روابط عمومی