دانشگاه صنعتی سهند - اخبار

 دانشجویان دانشگاه صنعتی سهند در قالب کاروان راهیان نور به مناطق جنوب اعزام شدند

 تاريخ: 16/12/96

 

به گزارش روابط عمومی دانشگاه، مراسم بدرقه کاروان دانشجویان راهیان نور با حضور مسئولین، جمعی از اساتید و کارکنان و دانشجویان از جوار مزار شهدای گمنام دانشگاه جهت آشنایی و بازدید از مناطق جنگی جنوب از تاریخ16لغایت 25 اسفند ماه 96 به آن مناطق اعزام شدند.این کاروان شامل  140 نفر از دانشجویان دختر و پسر دانشگاه در قالب 3 دستگاه اتوبوس می باشد.

 درج در سايت توسط : روابط عمومی