دانشگاه صنعتی سهند - اخبار

 بازه زمانی درخواست مهمانی و انتقالی برای سالتحصیلی 98-97 دانشجویان دوره کارشناسی از طریق سامانه خدمات آموزشی وزارت علوم

 تاريخ: 03/02/97

 به اطلاع کلیه دانشجویان عزیز میرساند تقاضای میهمان و انتقال به سایر دانشگاهها برای سال تحصیلی 98-97 (نیمسال اول و دوم) از اول تا پایان اردیبهشت ماه سال جاری (1397) و از طریق سامانه خدمات آموزشی و با مراجعه به سامانه مهمانی و انتقال دانشجویان، اداره کل امور دانشجویان داخل وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به آدرس www.saorg.ir انجام می­پذیرد. لذا دانشجویان میتوانند با مراجعه به سایت مذکور و با ذکر دلایل و ارائه مدارک نسبت به تکمیل فرم مربوطه در مهلت تعیین شده اقدام نمایند. لازم به یادآوری است صرفا تقاضاهایی مورد بررسی قرار خواهند گرفت که از طریق سامانه خدمات آموزشی امور دانشجویان داخل تکمیل شده باشند و به تقاضای خارج از آن (بصورت کتبی یا مراجعه حضوری به اداره آموزش) تحت هیچ شرایطی ترتیب اثر داده نخواهد شد. ضمنا دانشجویان متقاضی انتقال توام با تغییر رشته نیز میتوانند در محدوده زمانی فوق به صورت مکتوب تقاضای انتقال توام با تغییر رشته خویش را جهت بررسی به اداره کل آموزش ارائه نمایند.
 
                                    اداره کل آموزش


 درج در سايت توسط : اداره آموزش