دانشگاه صنعتی سهند - اخبار

 اطلاعیه- قابل توجه کلیه دانشجویان دانشگاه (درهمه مقاطع تحصیلی)

 تاريخ: 16/02/97

 

قابل توجه کلیه دانشجویان دانشگاه (درهمه مقاطع تحصیلی)

 

با آرزوی موفقیّت برای شما دانشجویان محترم، بدین وسیله به اطّلاع می رساند مطابق ترمهای قبل و در راستای اجرای مصوبه شورای نظارت و ارزیابی دانشگاه، ارزیابی آموزشی اساتید،درنیمسال دوّم سال تحصیلی 97-96 انجام خواهد گرفت.لازم است کلیه دانشجویان در همه مقاطع تحصیلی با مراجعه به سامانه آموزش، طبق برنامه زمانبندی ذیل، با انتخاب گزینه ارزشیابی،در ارزیابی آموزشی اساتید دروس انتخابی خود (دروس نظری، عملی، نظری عملی،تربیت بدنی و معارف) شرکت نمایند.

 

نوع دروس

تاریخ شروع ارزیابی

تاریخ اتمام ارزیابی

عملی و آزمایشگاهی

سه شنبه - 97/02/25

 یکشنبه 97/03/06

نظری، معارف، نظری- عملی و تربیت بدنی

جمعه 97/03/04

جمعه 97/03/18

 جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن داخلی 8238  و یا شماره مستقیم  8238-3345-041 تماس بگیرید. آدرس پست الکترونیکی این دفتر nezarat@sut.ac.ir می باشد.


 

   مشارکت شما دانشجوی عزیز درارزیابی آموزشی اساتید موجب ارتقاءسطح آموزشی و علمی دانشگاه خواهد شد.

 

 معاونت آموزشی -  دفتر نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت


 درج در سايت توسط : روابط عمومی