دانشگاه صنعتی سهند - اخبار

 مسابقه گلایدر از برنامه های جشنواره علمی شهدای دانشجو با نام و یاد شهید عباس بابایی در دانشگاه صنعتی سهندبرگزار گردید + عکس

 تاريخ: 29/02/97

 مسابقه گلایدر از برنامه های جشنواره علمی شهدای دانشجو با نام و یاد شهید عباس بابایی در دانشگاه صنعتی سهند  برگزار گردید. در این مسابقه که با شرکت 14 تیم از دانشگاههای صنعتی سهند، صنعتی ارومیه و آموزشکده سماء سهند برگزار شد، تیم های از دانشگاه صنعتی سهند به ترتیب حائز رتبه های اول تا سوم شدند.


 درج در سايت توسط : روابط عمومی