دانشگاه صنعتی سهند - اطلاعیه ها

 فتح خرمشهر فتح خاک نیست فتح ارزشهای والای انسانی است (امام خمینی).سوم خرداد سالروز آزادی خرمشهر گرامی باد

 تاريخ: 02/03/97

 


 درج در سايت توسط : روابط عمومی