دانشگاه صنعتی سهند - اخبار

 اطلاعیه اداره امور خوابگاهها در خصوص اسکان تابستان 97 و تخلیه خوابگاه

 تاريخ: 07/03/97

 به اطلاع می رساند با عنایت به محدودیت اسکان در تابستان، منحصراً آن دسته از دانشجویان کارشناسی که پروژه و یا کارآموزی دارند و دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری که سمینار و پایاننامه داشته و نیاز به اسکان دارند می توانند فرم اسکان تابستان را از   اینجا   پرینت و تکمیل نموده و حداکثر تا تاریخ 31/03/97 با واریز هزینه و مشخص نمودن ترکیب اتاق، تحویل اداره امور خوابگاهها دهند. بدیهی است به تقاضاهای بعد از این تاریخ ترتیب اثر داده نخواهد شد.

دانشجویان محترم در صورت عدم نیاز به اسکان در تابستان 97 لازم است نهایتاً تا 8 تیر ماه نسبت به جمع آوری وسایل و تخلیه خوابگاه اقدام نمایند. بدیهی است درصورت عدم تخلیه و ماندن وسایل دراتاق در هر یک از خوابگاهها، بدلیل تعمیرات نسبت به جمع آوری وسایل اقدام خواهد شد. اداره امور خوابگاه ها هیچگونه مسئولیتی نسبت به وسایل جمع آوری نشده در اتاق ها نداشته و پرسنل خدمات موظف به تخلیه و تمیزکاری اتاق ها بعد از موعد مقرر می باشند.

اسکان تابستان برادران برای دانشجویان دکتری منحصراً بلوک B و دانشجویان کارشناسی ارشد و کارشناسی فقط بلوک 4 خوابگاه خواهد بود تأسیسات بلوک های غیر فعال اعم از برق، آب گرم و سرد قطع خواهند بود.


 درج در سايت توسط : امور دانشجویان