دانشگاه صنعتی سهند - اخبار

 برنامه سرویس های ایاب و ذهاب دانشجویی در ایام امتحانات نیمسال دوم سال تحصیلی 97-96

 تاريخ: 13/03/97

 

جهت مشاهده برنامه سرویس های ایاب و ذهاب دانشجویی در ایام امتحانات نیمسال دوم سال تحصیلی 97-96 به لینک روبرو مراجعه فرمایید.

 
 

 


 درج در سايت توسط : امور دانشجویان