دانشگاه صنعتی سهند - اخبار

  گزارش تصویری راهپیمایی با شکوه روز جهانی قدس 1397دانشگاههای صنعتی سهند و هنر اسلامی تبریز

 تاريخ: 19/03/97

 


 درج در سايت توسط : روابط عمومی