دانشگاه صنعتی سهند - اخبار

 محل برگزاری امتحانات گروه معارف اسلامی

 تاريخ: 29/03/97

 به اطلاع دانشجویان گرامی می رساند که تمامی امتحانات گروه معارف اسلامی در مورخه های 97/3/29 و  97/3/31 در ساختمان خواجه نصیرالدین طوسی برگزار خواهد شد.


 درج در سايت توسط : فناوری اطلاعات