دانشگاه صنعتی سهند - اخبار

 کسب رتبهٔ اول مهندسی شیمی کشور در هشتمین مسابقات ملی فناوری نانو

 تاريخ: 02/04/97

 


 جناب آقای محمد کیهانی دانشجوی کارشناسی ارشد گروه مهندسی شیمی دانشگاه در هشتمین مسابقات ملی فناوری نانو که در اردیبهشت ماه سال جاری برگزار گردید، موفق به کسب رتبهٔ اول در بین همهٔ‌ شرکت کنندگان با رشتهٔ تحصیلی مهندسی شیمی شدند و در میان دانشجویان کلیهٔ رشته‌ها و مقاطع رتبهٔ ۲۷ ام کشور را بدست آوردند. روابط عمومی دانشگاه کسب این موفقیت را به ایشان و استاد راهنمایشان جناب آقای دکتر محمد ذبیحی تبریک عرض می نماید. 


 


 درج در سايت توسط : روابط عمومی