دانشگاه صنعتی سهند - اخبار

 قابل توجه دعوت شدگان به مصاحبه دکتری « مهندسی مواد» (اطلاعیه جدید)

 تاريخ: 09/04/97

 

پیرو اطلاعیه قبلی، بدینوسیله به اطلاع دانشجویان گرامی می رساند ، خواهشمند است جهت مصاحبه حضوری فقط روز دوشنبه مورخ 11/04/97 به دانشگاه مراجعه نمایند.
 


 درج در سايت توسط : روابط عمومی