دانشگاه صنعتی سهند - اخبار

 چاپ شماره های 1و 2 دوره چهارم سال 1396 نشریه سامانه های غیر خطی در مهندسی برق دانشگاه صنعتی سهند

 تاريخ: 17/04/97

 شماره های 1و 2 دوره چهارم سال 1396 نشریه سامانه های غیر خطی در مهندسی برق  دانشگاه صنعتی سهند  به چاپ رسید. این نشریه دارای مجوز علمی پژوهشی  به شماره 10261/3 مورخ 96/05/15 از کمیسیون نشریات علمی وزارت علوم تحقیقات و فناوری بوده  و در پایگاه استنادی جهان اسلام (ISC ) نمایه می شود و ازطریق سایت نشریه به آدرس ذیل قابل دسترسی  است . لذا از کلیه محققان علاقمند دعوت می شود تا مقالات علمی پژوهشی مرتبط با موضوعات این نشریه  را از طریق وب سایت این مجله ارسال نمایند.

http://jnsee.sut.ac.ir 
کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد تامین منابع علمی
 


 درج در سايت توسط : فناوری اطلاعات