دانشگاه صنعتی سهند - اخبار

 برگزاری کارگاه آموزشی رباتیک و کاربردهای آن در 2 سطح دانش آموزی و دانشجویی

 تاريخ: 28/04/97

 


 درج در سايت توسط : فناوری اطلاعات