دانشگاه صنعتی سهند - اخبار

 مقاله‌ی آقای دکتر مجتبی حاجی‌پور به عنوان مقاله‌ی داغ و پر استناد شناخته شد

 تاريخ: 07/05/97

  مقاله آقای دکتر مجتبی حاجی‌پور عضو هیأت علمی دانشکده علوم پایه، تحت عنوان

An Efficient Nonstandard Finite Difference Scheme for a Class of Fractional Chaotic Systems

چاپ شده در مجله 'JOURNAL OF COMPUTATIONAL AND NONLINEAR DYNAMICS' به استناد پایگاه علوم (Web of Science) بعنوان مقاله داغ و پراستناد شناخته شده است.


روابط عمومی دانشگاه ضمن تبریک به این همکار عزیز و دانشکده علوم پایه، توفیق روزافزون برای ایشان از احدیت مسألت دارد.
 درج در سايت توسط : روابط عمومی