دانشگاه صنعتی سهند - اخبار

 قابل توجه پذیرفته شدگان سال 97 دانشگاه صنعتی سهند

 تاريخ: 26/06/97

 ضمن آرزوی موفقیت برای پذیرفته شدگان سال 97 دانشگاه صنعتی سهند به اطلاع می رساند شروع کلاسهای نیمسال اول سال تحصیلی 98-97 برای ورودیهای سال 97 از روز شنبه 31 شهریور ماه خواهدبود .         


 درج در سايت توسط : اداره آموزش