دانشگاه صنعتی سهند - اخبار

 ثبت نام با تاخیر پذیرفته شدگان سال 1397 دانشگاه صنعتی سهند -کلیه مقاطع تحصیلی

 تاريخ: 27/06/97

 به اطلاع آن دسته از پذیرفته شدگان دانشگاه صنعتی سهند که نتوانسته اند در مهلت اعلام شده برای ثبت نام حضور داشته باشند می رساند که سیستم اینترنتی ثبت نام تا روز شنبه 1397/06/31 فعال بوده و  روز شنبه مورخ 1397/06/31 از ساعت 9 صبح الی 13  جهت  ثبت نام و تحویل مدارک  فرصت مجدد در اختیار این عزیزان قرار میگیرد.


 درج در سايت توسط : اداره آموزش