دانشگاه صنعتی سهند - اخبار

 شهادت جمعی از نیروهای مسلح و هموطنان عزیزمان در حمله تروریستی اهواز را تسلیت میگوییم.

 تاريخ: 02/07/97

 


 درج در سايت توسط : روابط عمومی