دانشگاه صنعتی سهند - اخبار

 کسب مقام سوم دومین دوره مسابقات سراسری تولید و بازیافت فلزات توسط انجمن علمی مهندسی مواد

 تاريخ: 16/07/97

 

در دومین دوره مسابقات سراسری تولید و بازیافت فلزات که در 11 و 12 شهریور ماه 1397 در دانشگاه صنعتی امیر کبیر برگزار گردید تیم سهند بازیافت انجمن علمی مهندسی مواد دانشگاه در بخش باتری لیتیوم یون توانستند مقام سوم این دوره از مسابقات را کسب نمایند. در این مسابقات آقایان مرتضی کوهی، صادق بانیدری، حسام نوروزی بعنوان اعضای شرکت کننده تیم در مسابقات حضور داشتند.
روابط عمومی دانشگاه این موفقیت را به این عزیزان و جامعه دانشگاهی بویژه اساتید و کادر دانشکده مهندسی مواد تبریک عرض نموده و موفقیت هر چه بیشتر این عزیزان را از خداوند منان خواستار است.


 درج در سايت توسط : روابط عمومی