دانشگاه صنعتی سهند - اخبار

 بزرگداشت دهه ریاضیات و معارفه دانشجویان جدیدالورود

 تاريخ: 28/07/97

 در این مراسم که توسط دانشکده علوم پایه و انجمن علمی ریاضی و فیزیک در روز دوشنبه مورخه 97/7/30  از ساعت 13-16 در محل آمفی تئاتر شهید آوینی برگزار خواهد شد جناب آقای دکتر سید عباداله محمودیان استاد دانشگاه صنعتی شریف و چهره ماندگار ریاضی کشور سخنرانی تحت عنوان:

"تجربه پژوهش با دانشجویان کارشناسی (REU) و دانش آموزان به یاد مریم میرزاخانی"

ارائه خواهند کرد. همچنین سخنرانی تحت عنوان:

IEEE 754 standard: Machine numbers and floating point arithmetic

توسط آقای دکتر جواد فرضی ارائه خواهد شد.


 درج در سايت توسط : فناوری اطلاعات