دانشگاه صنعتی سهند - اخبار

 انتخاب طرح آقای دکتر حکیم‌زاده و دکتر صداقی در چهارمین جشنواره ملی "دریا مسیر پیشرفت" به عنوان طرح رتبه اول

 تاريخ: 01/08/97

 به گزارش روابط عمومی دانشگاه در چهارمین جشنواره ملی "دریا مسیر پیشرفت" طرح آقای دکتر حبیب حکیم زاده و دکتر محمد حسین صداقی اساتید دانشکده‌های مهندسی عمران و برق با عنوان

مطالعه و بررسی برنامه نرم افزاری پایداری،بارگیری، تخلیه مخازن توازن و بار
 
توسط هیات داوری دبیرخانه طرح ها و دستاوردهای فناورانه دریایی بعنوان طرح رتبه‌ی اول در حوزه دانشگاهها و مراکز علمی و تحقیقاتی انتخاب گردید.
روابط عمومی دانشگاه این موفقیت را به ایشان و جامعه دانشگاهی تبریک عرض نموده، سعادت و توفیق روز افزون ایشان را از درگاه احدیت مسألت دارد.


 درج در سايت توسط : روابط عمومی