دانشگاه صنعتی سهند - اخبار

 ارتقای مرتبه علمی 4 نفر از اعضای هیات علمی

 تاريخ: 05/08/97

 در جلسه مورخ 97/08/05 هیات ممیزه دانشگاه با ارتقای مرتبه علمی اعضای هیات علمی به شرح زیر موافقت گردید :
 

ردیف نام و نام خانوادگی دانشکده ارتقاء مرتبه علمی
1 دکترمهدی مزمل دانشکده مهندسی مواد از مرتبه استادیاری به دانشیاری
2 دکتر جواد رهبر شهروزی دانشکده مهندسی شیمی از مرتبه استادیاری به دانشیاری
3 دکتر ایلدار صادقی دانشکده علوم پایه از مرتبه دانشیاری به استادی
4 دکتر سیامک حسین نژاد دانشکده مهندسی مواد از مرتبه دانشیاری به استادی
 
 روابط عمومی دانشگاه این موفقیت را به جامعه دانشگاه صنعتی سهند به ویژه به همکاران مذکور و خانواده محترم آنها تبریک عرض نموده و از خداوند منان برای ایشان تندرستی همراه با توفیق مسئلت می نماید.
 


 درج در سايت توسط : روابط عمومی