دانشگاه صنعتی سهند - اخبار

 مقاله‌ی دیگری از آقای دکتر مجتبی حاجی‌پور به عنوان مقاله‌ی داغ و پر استناد شناخته شد

 تاريخ: 26/08/97

 مقاله آقای دکتر مجتبی حاجی‌پور عضو هیأت علمی دانشکده علوم پایه، تحت عنوان

A new approach for the nonlinear fractional optimal control problems with external persistent disturbances

چاپ شده در Journal of the Franklin Institute با ضریب تأثیر 3.576 و درجه Q1 به استناد پایگاه علوم (Web of Science) بعنوان مقاله داغ و پراستناد شناخته شده است. این دومین مقاله ایشان است که داغ و پراستناد معرفی می‌گردد.

روابط عمومی دانشگاه ضمن تبریک به این همکار عزیز و دانشکده علوم پایه، توفیق روزافزون برای ایشان از احدیت مسألت دارد.


 درج در سايت توسط : روابط عمومی