دانشگاه صنعتی سهند - اخبار

  مهندسین برق قهرمان مسابقات فوتسال بین دانشکده ای شدند + تصاویر

 تاريخ: 07/09/97

 

سرانجام مسابقات فوتسال بین دانشکده ای با قهرمانی برقی ها به پایان رسید. و دانشکده های معدن و (مکانیک و مهندسی پزشکی) در جای دوم و سوم قرار گرفتن