دانشگاه صنعتی سهند - اخبار

 آیین تجلیل از پژوهشگران و فناوران برگزیده سال 1397 استان آذربایجان شرقی برگزار شد

 تاريخ: 29/09/97

 نوزدهمین جشنواره تجلیل از پژوهشگران برگزیده سال 1397 استان آذربایجان شرقی با حضور آقای دکتر پور محمدی استاندار محترم استان و روسای محترم دانشگاهها و مسئولین ادارات استان در دانشگاه تبریز برگزار شد و از پژوهشگران برگزیده سال 1397 استان آذربایجان شرقی تجلیل به عمل آمد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه، در این همایش در بخش منتخب دانشگاهها و مراکز پژوهشی استان، از آقای دکتر محمد حسین صداقی  به عنوان پژوهشگر برتر گروه عمده علمی فنی مهندسی و
آقای دکتر سیروس ابراهیمی به عنوان فناور نمونه تجلیل به عمل آمد. 
روابط عمومی دانشگاه ضمن تبریک به آقایان دکتر صداقی و دکتر ابراهیمی اساتید محترم دانشکده های مهندسی برق و شیمی، آرزوی توفیق و نصرت روزافزون ایشان را از خداوند منان خواستار است.
 درج در سايت توسط : روابط عمومی