دانشگاه صنعتی سهند - اخبار

 طراحی و ساخت آرایه های الکترودی نفوذی دو بعدی با استفاده از ریزفنآوری برای تحریک و ثبت فعالیت های مغزی توسط دکتر کیومرث جلیلی مجری این طرح آغاز شد.

 تاريخ: 11/10/97

 

 
 
طراحی و ساخت آرایه های الکترودی نفوذی دو بعدی با استفاده از ریزفنآوری برای تحریک و ثبت فعالیت های مغزی توسط محققان پژوهشکده مواد پلیمری دانشگاه صنعتی سهند تبریز و با حمایت ستاد توسعه علوم و فناوری‌های شناختی معاونت علمی آغاز شد.

به گزارش مرکز ارتباطات و اطلاع رسانی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، کیومرث جلیلی  مجری طرح پژوهشی درحوزه علوم شناختی و عضوهیات علمی دانشگاه صنعتی سهند تبریز درباره انجام این طرح اظهار کرد: در حال حاضر، زمینه های نوظهور در دنیا در علم ساخت پروتزهای عصبی متمرکز شده اند که  امکان بازگرداندن و ترمیم برخی عملکردهای عصبی بوسیله تحریک الکتریکی گزینشی یا مهار فعالیت ثبت شده از جمعیت نورونی را دارا است.

جلیلی ادامه داد: در بین این روش ها، سودمندترین آنها نسل جدیدی از آرایه های میکروالکترودی (MEAs) نفوذی هستند که امکان دسترسی بی  سابقه ای را به نورون های سیستم عصبی مرکزی (CNS) فراهم می آورند.
به گفته وی، این میکروالکترودها دارای نوک  های فعالی هستندکه ابعاد آنها قابل مقایسه با اندازه نورون ها بوده (در حدود چند میکرون) و بنابراین می توانند به سیستم عصبی نفوذ کرده و دسترسی گزینشی به این نوع سلول  ها را داشته باشند.

 عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی سهند تبریز  همچنین بیان کرد: با وجود پیشرفت  های قابل توجه در توسعه این نوع الکترودها، زیست پذیری بلند مدت میکروالکترود های کاشته شده مزمن و نیز قابلیت ثبت پالس های تیز در دوره های زمانی طولانی توسط آنها هنوز هم به عنوان موضوع اصلی مورد مطالعه در خصوص این الکترودها و در کاربرد های انسانی مطرح است.
مجری طرح پژوهشی طراحی و ساخت آرایه های الکترودی نفوذی دو بعدی با استفاده از ریزفناوری ابراز کرد: سامانه  های تحریک و ثبت بیوالکتریکی بویژه میکروالکترودهای درون قشری می توانند بطور کامل بوسیله آرایه  های میکروالکترودی دو بعدی با دامنه تحریک و دانسیته الکترودی بالا جایگزین شوند.

وی هدف از اجرای این طرح را طراحی توسعه آرایه میکروالکترودی (MEA) دو بعدی درون قشری (intracortical) نفوذی بر پایه الگوی استاندارد الکترودهای پروبی (مثل NeuroNexus) دانست و گفت:  این فناوری برای تحریک و ثبت سیگنال های عصبی مغزی با سطح بزرگ و تعداد بالایی از سایت های الکترودی و میدان و وضوح فضایی بهبودیافته از طریق افزایش تعداد کانال ها به ازای هر الکترود و نیز عمق نفوذ با کاربردهای ثبت تک واحدی، چند واحدی و تحریک کارا مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

جلیلی با بیان اینکه میکروالکترودهای دو بعدی می توانند در آینده برای تحقیق در حوزه های پروتز عصبی بکار گرفته شوند، گفت: طرح ساخت میکروالکترود دو بعدی تاکنون با بیش از پنجاه درصد پیشرفت همراه بوده است.

وی با اشاره به اینکه طرح ساخت آرایه  های الکترودی نفوذی دو بعدی  در شهریورماه سال آینده به اتمام می رسد ، عنوان کرد: بهره  برداری از این پروژه، گام بسیار مهم در توسعه تحقیقات در حوزه علوم شناختی است.
 


 درج در سايت توسط : روابط عمومی