دانشگاه صنعتی سهند - اخبار

 برگزاری کارگاه آموزش تخصصی Microsoft Office Suite & Elsevier Mendeley

 تاريخ: 15/10/97

 بدین وسیله به اطلاع می رساند دانشکده آموزشهای الکترونیکی و آزاد دانشگاه صنعتی سهند، کارگاه آموزش تخصصی  Microsoft Office Suite & Elsevier Mendeley 
برای نگارش اصولی متون علمی ( گزارش، پایان نامه، مقاله و کتاب) را با اطلاعات ذیل برگزار می کند
برگزار کننده کارگاه: دانشکده آموزش هاي الکترونیکی و آزاد دانشگاه 
 مدرس کارگاه: آقاي فرهاد یزدان ستاد
        
مکان برگزاري : پردیس دانشگاه صنعتی سهند- ساختمان شهید مفتح- طبقه همکف- کلاس شهید ستاری
زمان برگزاري: روز دوشنبه مورخ 97/11/29 ساعت 17:30- 13:30

هزينه ثبت نام: 250000 ريال
شماره حساب جهت واریز هزینه دوره: IR 950100004001075403018321    با شناسه واریز 350075454122700004010711110006  بانک مرکزی به نام درآمدهای اختصاصی دانشکده آموزشهای الکترونیکی دانشگاه صنعتی سهند

براي کسب اطلاعات بیشتر و ثبت نام خواهشمند است بر روی لینک زیرکلیک نمایید:

http://azad.sut.ac.ir/workshophome.aspx
 درج در سايت توسط : فناوری اطلاعات