دانشگاه صنعتی سهند - اخبار

 کسب عنوان استاد نمونه کشوری توسط پروفسور محمد حقیقی

 تاريخ: 06/02/98

 به گزارش روابط عمومی دانشگاه، آقای پروفسور محمد حقیقی، عضو هیأت علمی دانشکده مهندسی شیمی، از سوی وزارت علوم، تحقیقیات و فناوری مفتخر به کسب عنوان استاد نمونه کشوری شدند.
روابط عمومی دانشگاه کسب این افتخار را به ایشان، خانواده مهندسی شیمی و جامعه دانشگاهی استان تبریک عرض نموده، توفیق روزافزون ایشان را از درگاه احدیت مسألت دارد.  درج در سايت توسط : روابط عمومی