دانشگاه صنعتی سهند - اخبار

 برگزاری مراسم شبی با قرآن (میهمانی خوب خدا) توسط کانون قرآن و عترت دانشگاه +تصویر پوستر

 تاريخ: 22/02/98

 


 درج در سايت توسط : روابط عمومی