دانشگاه صنعتی سهند - اخبار

 بازدید سرکنسول ترکیه در تبریز و هیات همراه از دانشگاه + تصاویر

 تاريخ: 19/04/98

  درج در سايت توسط : روابط عمومی