دانشگاه صنعتی سهند - اخبار

 برنامه سرویس های ایاب و ذهاب دانشجویی در ایام امتحانات نیمسال دوم سال تحصیلی 93-92

 تاريخ: 12/03/93

 جهت مشاهده برنامه سرویس های ایاب و ذهاب دانشجویی در ایام امتحانات نیمسال دوم سال تحصیلی 93-92 لینک روبرو را کلیک نمایید.


 درج در سايت توسط : امور دانشجویان