دانشگاه صنعتی سهند - اخبار

 برگزاری یازدهمین جشنواره بین المللی فارابی (ویژه تحقیقات علوم انسانی و اسلامی ) توسط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

 تاريخ: 12/06/98

 


 درج در سايت توسط : روابط عمومی