دانشگاه صنعتی سهند - اخبار

 دانشگاه صنعتی سهند و صندوق حمایت از پزوهشگران و فناران کشور تفاهم نامه همکاری امضاء کردند

 تاريخ: 14/08/98

 

تفاهم نامه همکاری دانشگاه صنعتی سهند و صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور امضاء گردید.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه صنعتی سهند ، این تفاهم نامه همکاری در راستای حمایت از طرح های پژوهشی محققان و اعضای هیات علمی دانشگاه صنعتی سهند  ، به امضای دکتر مصطفی قره باغی رییس دانشگاه صنعتی سهند و دکتر ایمان افتخاری رییس صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور رسید.
بر اساس این تفاهم نامه 10 طرح پژوهشی، 10 رساله دکتری و 5 طرح پسا دکتری پژوهشگران دانشگاه صنعتی سهند برای اجرا توسط صندوق حمایت خواهند شد تا اقدامی برای توسعه فعالیت های تحقیقاتی مورد نیاز کشور باشد.

در ابتدای این مراسم ، دکتر مصطفی قره باغی ضمن خیر مقدم به رییس صندوق و هیات همراه و معرفی  دانشگاه صنعتی سهند  ، به ارایه گزارشی از عملکردهای پژوهشی ، رویکردها و چشم انداز دانشگاه پرداختند.  دکتر افتخاری نیز ضمن ارایه گزارشی از عملکرد صندوق ،اذعان داشتند برنامه ریزی ها باید به نحوی باشد که از تمرکز فعالیت در تهران کاسته و به فعالیت های سایر استان توجه ویژه ای شود. رییس صندوق ااظهار داشت : بسته های حمایتی جدیدی نیز توسط صندوق در حال طراحی است که در روزهای آینده به جامعه پژوهشگران ارایه می شود تا حرکت علمی آنان تقویت شده و شتاب گیردکه گرنت های « استقرار » «پیش تازان » و «آغاز» در این بسته حمایتی قرار دارند و هر یک کارکرد خود را در مسیر توسعه فعالیت های علمی کشور خواهد داشت.  
لازم به ذکر است نمایندگان  هر یک دانشکده ها به ارایه یکی از طرح های شاخص و مهم خود در زمینه پژوهشی  پرداختند.
در انتهای مراسم  دکتر افتخاری ضمن حضور در  نشست تخصصی به مناسبت گرامیداشت دهه ریاضیات که باهمت دانشکده علوم پایه  برنامه ریزی شده بود به ارایه سخنرانی با موضوع داستان توپولوژی در صد سال گذشته در جمع مسئولان ، اساتید و دانشجویان پرداختند. 

 درج در سايت توسط : روابط عمومی