دانشگاه صنعتی سهند - اخبار

 تغییر در برنامه سرویس های ایاب و ذهاب دانشجویی ویژه ماه مبارک رمضان (جدید)

 تاريخ: 04/04/93

 با عنایت به مراجعه تعداد کثیری از دانشجویان، حرکت سرویس های ایاب و ذهاب دانشجویی  در ایام تابستان 93 از مرکز آموزش های الکترونیکی (دانشکده مجازی) به راه آهن منتقل شده و از تاریخ 09/04/93 قابل اجرا خواهد بود. 


 درج در سايت توسط : امور دانشجویان