دانشگاه صنعتی سهند - اخبار

 قابل توجه دانشجویان دکتری - عدم ارسال فرم شماره 2 وام تحصیلی به منزله انصراف از وام می باشد.

 تاريخ: 22/02/99

 به اطلاع می رساند تعدادی از دانشجویان مقطع دکتری مطابق لیست روبرو، که در نیمسال جاری متقاضی وام تحصیلی ویژه دکتری (سه ماهه بهار و سه ماهه تابستان) هستند تاکنون فرم شماره 2 وام خود را به این اداره تحویل نداده اند. در صورتی که فرم مزبور نهایتاً تا روز شنبه 27 اردیبهشت ماه به این اداره تحویل داده نشود وام تحصیلی ایشان حذف خواهد شد. 
دانشجویان محترم می توانند از لینک روبرو فرم شماره 2 مربوط به نوع وام درخواستی خود را پرینت نموده و پس از تکمیل قسمت مربوط به دانشجو، اسکن کرده و به آدرس ایمیل اعلامی در ذیل همین اطلاعیه ارسال نمایند. مؤکداً اعلام می گردد عدم ارسال فرم تا تاریخ مذکور به منزله انصراف از دریافت وام خواهد بود. 

شماره تماس اداره رفاه:  04133458054   و   04133458068  

ایمیل:   baghban@sut.ac.ir


اداره رفاه دانشجویی - 99/02/22  درج در سايت توسط : امور دانشجویان