دانشگاه صنعتی سهند - اخبار

 اطلاعیه معاونت دانشجویی در خصوص شرایط خوابگاههای دانشجویی

 تاريخ: 18/03/99

 

به اطلاع دانشجویان عزیز میرساند بر اساس مصوبه هییت رییسه، تمامی دانشجویان تحصیلات تکمیلی دارای پایان نامه عملی شاغل به تحصیل از ۱۸ خرداد میتوانند با ارائه درخواست به استاد راهنما و تایید ایشان و دانشکده و دریافت معرفی از تحصیلات تکمیلی و پس از مراجعه به مرکز بهداشت جهت پر کردن اظهارنامه سلامت، از خوابگاه استفاده نمایند.
برای سایر دانشجویان تحصیلات تکمیلی نیز امکان استفاده از خوابگاه به تدریج و با توجه به شرایط شیوع کرونا تصمیم‌گیری و اعلام خواهد شد.

معاونت دانشجویی


 درج در سايت توسط : امور دانشجویان