دانشگاه صنعتی سهند - اخبار

 قابل توجه دانشجویان محترم مقطع کارشناسی متقاضی اخذ درس از سایر دانشکده ها

 تاريخ: 19/06/99

 

بسمه تعالی

به اطلاع دانشجویان محترم مقطع کارشناسی که متقاضی اخذ دروس معارف و آزمایشگاه فیزیک 1، آزمایشگاه فیزیک 2 و آزمایشگاه شیمی عمومی از سایر دانشکده ها می باشند می رساند بمنظور مساعدت به  این عزیزان، امکان انتخاب واحد آنلاین دروس مذکوردر صورت وجود ظرفیت باقی مانده   از ساعت 9 صبح روز پنجشنبه  مورخ 99/06/20 از طریق سامانه سما فراهم میشود .
همچنین دانشجویان محترم در صورت نیاز به اخذ دروس نظری از سایر دانشکده ها  در صورت وجود ظرفیت  مي توانند روز شنبه مورخ 99/06/22 از طريق تماس تلفني يا ارسال ايميل نسبت به اخذ اين دروس از طريق دانشکده خود و با کمک کارشناسان محترم  آموزشي دانشکده ها يا مسئولين محترم دفتر دانشکده ها  اقدام نمايند.


 درج در سايت توسط : اداره آموزش