دانشگاه صنعتی سهند - اخبار

 اطلاعیه اداره تغذیه

 تاريخ: 20/06/99

 

به اطلاع دانشجویان تحصیلات تکمیلی دارای مجوز حضور در دانشگاه میرساند که سامانه رزرو غذا برای آنها جهت رزرو ناهار (برای تمام دانشجویان دارای مجوز) و شام (مخصوص ساکنین خوابگاه) باز شده است. در این خصوص خواهشمند است به موارد زیر توجه شود:
 
۱. ارائه غذا از ۲۴ شهریور آغاز خواهد شد. 
 
۲. نهار تا اطلاع ثانوی به صورت بسته بندی شده و بیرون بر ارائه خواهد شد. استفاده از سالن سلف صرفا با رعایت فاصله حد اقل ۲ متر با دیگران و با قاشق و چنگال شخصی میسر خواهد بود. 
 
۳. شام طبق روال گذشته به صورت بیرون بر و در ظرف غذای خود دانشجویان سرو خواهد شد. 
 
۴. دانشجویان دارای مجوز حضور که قادر به رزرو نباشند روز شنبه میتوانند با مراجعه به اتاق اتوماسیون تغذیه جنب سلف، نسبت به رفع مشکل اقدام نمایند.
 
 
اداره امور تغذیه


 درج در سايت توسط : امور دانشجویان