دانشگاه صنعتی سهند - اخبار

 اطلاعیه اداره خوابگاهها در خصوص نحوه محاسبه اجاره بها در نیمسال آینده

 تاريخ: 20/06/99

 

به اطلاع دانشجویان واجد شرایط اسکان در خوابگاهها میرساند که با توجه به بخشنامه صندوق رفاه دانشجویان،  امکان ثبت روزشمار سکونت دانشجویان در سامانه ذیربط صندوق رفاه فراهم شده است و صرفًا در ازاي تعداد روزهاي اسـکان هزینه پرداخت خواهند کرد. 
همچنین درصورت کاهش ظرفیت اسـکان اتاقها توسط دانشگاه براي رعایت فاصله گذاري اجتماعی، هزینه اجاره بهاء بر مبناي ظرفیت هاي واقعی ثبت شده درسامانه صـندوق ( نه بر اساس تعداد نفرات ساکن در اتاق در وضـعیت خاص فعلی) محاسـبه و دریافت خواهد شد و دانشـجویان عزیز هزینه اضافی پرداخت نخواهند کرد. لازم به ذکر است تعداد روزهای اسکان بر اساس تعداد روزهای بین روز اسکان و روز تخلیه اتاق و تحویل اتاق به مسئولین خوابگاه محاسبه خواهد شد. 

 
اداره امور خوابگاهها


 درج در سايت توسط : امور دانشجویان