دانشگاه صنعتی سهند - اخبار

 مهندسین شیمی قهرمان مسابقات تنیس روی میز بین دانشکده ای پسران

 تاريخ: 07/09/92

          


 درج در سايت توسط : اداره تربیت بدنی